Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o spłaconych lub aktualnie regulowanych kredytach. Danych do BIK dostarczają instytucje finansowe, które zajmują się udzielaniem zobowiązań. Informacje te są przesyłane zaraz po złożeniu wniosku o kredyt. Gdy ten zostanie uruchomiony, nasze dane będą raz w tygodniu aktualizowane. Tak powstaje historia kredytowa niezależnie od tego, czy spłacamy swoje zobowiązania w terminie czy mamy opóźnienia w ich zwrocie. W tym pierwszym przypadku po całkowitym uregulowaniu zobowiązania, dane z BIK przestają być widoczne. Możemy jednak wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dzięki czemu wgląd w naszą pozytywną historię będą miała różne instytucje współpracujące z BIK. Pozwoli to na zwiększenie wiarygodności kredytowej. Jeśli jednak nie wywiązujemy się ze spłaty terminowo wówczas negatywny wpis pozostaje w bazie BIK przez okres 5-ciu lat.

Co ma największe znaczenie w ocenie punktowej BIK

Główny wpływ na naszą pozytywną historię kredytową mają przede wszystkim terminowo uregulowane zobowiązania kredytowe. Każde spłacenie kredytu zgodnie z harmonogramem procentuje na naszą korzyść. Każda zaległość z kolei obniżą notę, jaką uzyskamy w BIK. Im szybciej uregulujemy wszelkie opóźnienia tym mniej punktów zostanie nam odjętych. Ponadto dodatkowym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na historię kredytową może być zaciąganie wielu zobowiązań finansowych w krótkim odstępie czasu. Świadczy to może bowiem o wyższym ryzyku kredytowym. Nie należy także nadużywać limitów na kontach bankowych. Jeśli będziemy skłonni do nadmiernego wyczerpywania środków wówczas możemy zostać uznani za osoby niewiarygodne finansowo.

Kobieta rysuje w notatniku wykres
Najistotniejszy wpływ na naszą pozytywną historię w BIK mają terminowo spłacane kredyty

Czy można wykasować swoją historię w BIK
Jeśli wnioskujemy o kredyt lub pożyczkę w instytucji, która współpracuje w BIK to automatyczne nasze dane są przekazywane do bazy. Później, gdy otrzymamy pieniądze bank lub inna instytucja przekazuje regularnie informacje do BIK o tym, czy terminowo zwracamy należności. Gdy tak się dzieło wówczas po uregulowaniu całej kwoty nasze dane w BIK przestają być widoczne dla instytucji finansowych. Jednak w ten sposób nie mamy szans zaprezentować swojej pozytywnej historii kredytowej, która buduje także naszą wiarygodność finansową.
Natomiast gdy spóźnialiśmy się ze spłatą zobowiązania (60 dni lub 30 dni od chwili, gdy poinformowano nas o przetwarzaniu danych na temat kredytu) negatywne informacje są przechowywane w BIK przez 5 lat. Nie ma opcji by w ciągu tego czasu usunąć niewygodne dane.