Rodzina składająca się z dzieci i rodziców
Żyrantem jest najczęściej osoba bliska, członek rodziny lub najlepszy przyjaciel

Żyrant jest określeniem nadawanym poręczycielowi, który potwierdza możliwość spłaty pożyczki innej osoby. Najczęściej w tą rolę wciela się ktoś z bliskich pożyczkobiorcy. Jest to normalna procedura, która niesie za sobą wiele korzyści, zwłaszcza dla osoby wnioskującej o kredyt czy pożyczkę, gdyż jej udzielenie jest wtedy bardziej prawdopodobne. Jednak dla drugiej strony, żyrującej, czasem bywa to prawdziwy kłopot.

Umowa poręczenia

Jest to umowa cywilno-prawna i jedną z jej stron jest żyrant, czyli poręczyciel, który zobowiązuje się do spłaty zobowiązania finansowego dłużnika w razie, gdyby nie uregulował on swoich należności. W ten sposób poręczyciel staje się współdłużnikiem i jego rola wygasa wraz ze spłatą długu. Umowa musi być sporządzona na piśmie.
Banki zwracają się do pożyczkobiorcy o konieczność sporządzenia umowy poręczenia, gdy dany klient nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. Czasem o to samo proszą firmy pożyczkowe, które udzielają chwilówek. Wówczas żyrant odpowiada za spłatę pożyczki, gdy główny wierzyciel nie wywiązał się w terminie z uiszczeniem spłaty długu.

Awal czyli poręczenie wekslowe

Podczas poszukiwania pożyczek przez internet często można również natrafić na hasło “awal”. Jest to poręczenie wekslowe (weksel – papier wartościowy). Polega na tym, że poręczyciel staje się współdłużnikiem razem z osobą podpisaną na wekslu, czyli krótko mówiąc spłaca dany weksel jeśli osoba, które żyruje tego nie dokonała. Podobnie jak umowa poręczenia, tak i wal służy jako zabezpieczanie długu.

Kiedy podjąć się roli żyranta i z jakim ryzykiem się ona wiąże

Smutna kobieta w okularach
Żyrant staje się współdłużnikiem, to ważne by dokładnie przemyśleć umowę poręczenia

Przede wszystkim poręczenia należy dokonać, gdy bardzo dobrze znamy pożyczkobiorcę. Tak jak wspomniano, najczęściej odbywa się t w gronie rodziny lub przyjaciół. Warto jednak zawężać ten krąg jedynie do najbliższych nam osób. Ponadto należy wykonać rozpoznanie, najlepiej wraz z kredytobiorcą, czy będzie on w stanie terminowo regulować swoje należności. Dlatego warto poprosić by dokładnie rozrysował swoją sytuację finansową.
Co więcej, nie należy pisać się na poręczenia dużych kwot kredytów. Jeśli bank lub firma pożyczkowa odmówiła udzielenia pożyczki z powodu niskiej zdolności kredytowej, to jest to ważny sygnał, że dana osoba może mieć problem z płynnością finansową.
Gdy dłużnik nie spłacić zobowiązania finansowego, w następnej kolejności obowiązek jego uregulowania spada na żyranta. Jeśli ten również nie będzie w stanie dokonać spłaty, to zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki prawne. W ten sposób zarówno główny dłużnik jak i poręczyciel zostaną wpisani do rejestru dłużników i otrzymają negatywną opinię w Biurze Informacji Kredytowej.

Pamiętajmy:

  • nie podpisujmy umowy poręczenia z osobą, która nie zalicza się do kręgu najbliższych,
  • nie decydujmy się na żyrowanie wysokich kwot kredytu,
  • rozważmy scenariusz w którym to my będziemy spłacać zadłużenie i zastanówmy się czy posiadamy na to środki.